Doç.Dr.Yusuf Alper Kılıç
Genel Cerrahi Uzmanı


Arama

<<< Geri
İlk Meclis Anketi

1921de henüz Kurtuluş Savaşı devam ederken Birinci Meclis Milletvekillerine yönelik tek soruluk bir anket yapılmış.
Soru şöyle :
“Kazanılacak olan milli istiklal mücadelemizin feyizdar ve semeredar olması neye mütevakkıftır?”
Farklı yanıtlar verilmiş soruya. Ama bence en önemli yanıt şudur:
“Bilimum muamelat-ı hükümetin vatan ile alakadar, afif, mütehassıs, haluk ve ehil ellere tevdiine”
Bugün içinde bulunduğumuz karanlık tablo tümüyle siyasi kadrolaşmanın sonucudur. Vatansever, temiz, ahlaklı, namuslu, inançlı, işinin ehli vatan evlatları sistemin çarkları tarafından öğütülüp etkisizleştirilirken, kişisel çıkarları için her türlü tavizi vermeye hazır, halkı hor gören, devleti kendi çıkar çevrelerinin sahibi olduğu sömürülecek bir yapı olarak algılayan, sınırlı mühterislere teslim edildi devletin en stratejik kurumları. Masonlar, dinciler ve her türlü etnik milliyetçi topluluk, görünürde savundukları fikirlerin arkasına saklanarak ahlaksızca kadrolaştılar. Emanetleri ehline vermediler. Vatana ihanet ettiler.
Ama “geldikleri gibi gidecekler”. Çünkü hak için ve millet için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Eğer emperyalizm denen tek dişi kalmış canavar güreşe doymuyorsa, cevabını yakında alacaktır.
Savaş bize bayramdır.


<<< Geri