Doç.Dr.Yusuf Alper Kılıç
Genel Cerrahi Uzmanı


Arama

<<< Geri
Retrosternal Guatr
 • Retrosternal guatr tiroit bezinden kaynaklanan ve göğüs boşluğu içerisine uzanım gösteren bir kitledir. Çoğunlukla nodüller içeren bir tiroid bezinin göğüs boşluğuna doğru uzanmı şeklinde olabilirse de, bazı vakalarda göğüs kemiğinin arkasında ve tamamen göğüs boşluğunun içinde (substernal) yerleşmiş de olabilir.
 • Kanser içermesi sıklığı açısından diğer tiroid kitlelerinden daha riskli olmamakla birlikte, büyümesi durumunda beyne ve kola giden büyük damarlara ve nefes borusuna baskı yaparak belirgin solunum sıkıntısına ve/veya dolaşım bozukluğuna neden olabilir.
  • Aşağıdaki resimlerde substernal guatr nedeniyle ameliyat ettiğim bir hastanın tomografi kesitleri ve üç boyutlu rekonstrüksiyon görüntüleri yer almaktadır. Bu resimlerde de substernal/retrosternal bir guatrın nefes borusunu ve büyük damarları ne ölçüde daraltabileceği görülmektedir. • Havayolunda daralma olan bu hastalarda anestezi verilirken daha tüp takılamadan havayolunun tıkanması olasılığı olduğundan, anestezinin fiberoptik yöntemle entübasyon yapabilecek deneyimli bir anestezist tarafından verilmesi ve tüpün hasta uyanıkken takılması gerekebilr.
 • Tedavide gecikme cerrahi tedaviyi belirgin şekilde zorlaştırabilir. Bu nedenle tanı konulduktan sonra gerekli hazırlıklar tamamlanarak ameliyat yapılmalıdır.
 • Retrosternal guatr çoğunlukla tiroidin boyundaki damarlarından beslendiği ve vakaların büyük bölümünde boyundan yapılan tiroid ameliyatı kesisi yolu ile çıkarılabileceği için, ameliyat deneyimli bir merkez açısından sorunlu bir ameliyat değildir. Yine de ses tellerine giden sinirler (reküren laringeal sinir), vagus siniri, frenik sinir ve paratiroid bezlerin anatomisi itilmeye bağlı değişmiş olabileceğinden belirgin dikkat ve tecrübe gerektirir.
 • Ayrıca iki önemli nokta ameliyatı teknik olarak daha komplike hale getirebilir.
  • Bazı hastalarda retrosternal/substernal guatrı kanlandıran damarlar doğrudan göğüs boşluğu içerisindeki büyük damarlardan çıkabilir. Bu durumda kanamnın kontrol edilebilmesi için koroner baypass ameliyatlarındakine benzer şekilde göğüs boşluğunun da açılması gerekebilir.
  • Bazı vakalarda kitleyi boyundan çıkarmak mümkün olmayabilir. Bu durumda da göğüs  boşluğunu açmak gerekebilir.
  • Bu amaçla koroner bypassta olduğu gibi göğüs kemiği kısmen ya da tamamıyla ikiye ayrılarak göğüs boşluğuna girilir.
 • Kişisel deneyimim, retrosternal guatrı olan hastaların önemli bir bölümünün yaşlı hastalar olması ve yara iyileşmesi iie ilgili sorunlar yaşanabilmesi nedeniyle sternotominin zaman zaman problem yaratabileceği yönündedir. Bu durumda bazı hastalarda göğüs içerisindeki diseksiyonun anterior mediastinotomi ile yapılması daha uygun olabilri.
 • Aşağıda substernal guatr nedeniyle ameliyat ettiğim bir hastamın ameliyat görüntüleri ve çıkarılan tiroid bezi görülmektedir.

 


<<< Geri