Doç.Dr.Yusuf Alper Kılıç
Genel Cerrahi Uzmanı


Arama

<<< Geri
Mide Kanseri Tedavisinde Önemli Noktalar
  • Son 20 sene içerisinde mide kanserinin görülme sıklığı, yerleşimi ve seyri konularında belirgin değişiklikler olmuştur. Genetik temeli olan mide kanserlerinin daha sık görülmeye başlanmış olmasının altında yatan sebep, ailede kuşaktan kuşağa aktarılan, fakat son bir kaç kuşaktır etki göstermeyen genlerin, epigenetik nedenler denen çevresel faktörler nedeniyle yeni kuşaklarda etkin hale gelmesi olabilir.
  • Mide ve oniki parmak bağırsağında ülsere neden olduğu bilinen Helicobacter Pylori adlı mikroorganizmanın antibiyotik tedavisi ile oratadan kadırılmasının sonucunda, mide kanserleri günümüzde daha sıklıkla yemek borusuna yakın kesimlerde ortaya çıkmaktadır.
  • Bu değişikliklerle birlikte daha hızlı ve kötü seyirli olan diffüz tip mide kanserleri geçmişe göre daha sıklıkla görülmeye başlanmıştır.
  • Mide kanserinin tedavisinde kemoterapi ve radyoterapinin etkinliği oldukça sınırlı olup, hastalığın etkin şekilde kontrol edilebilmesi ve tekrarlamasının engellenebilmesi için lenf nodlarının da eksiksiz şekilde çıkartılması gerekir. Teknik terimlerle mide kanserinde yapılacak ameliyat en az D2 lenf nodu diseksiyonunu kapsamalıdır.
    • Bununla birlikte çoğu zaman lenf nodu diseksiyonunun teknik zorluklarından ve olası komplikasyonlarından kaçınmak için, geride bırakılmış olması olasılığı olan hastalığı kemoterapi ve radyoterapinin kontrol altına alabileceği düşüncesiyle, lenf nodları geride bırakılmaktadır.
    • Unutulmaması gereken nokta, günümüzde görülen mide kanserlerinin çoğunlukla diffüz tipte ve daha kötü seyirli olduğu ve etkin bir cerrahi tedavinin hastanın en öenmli şansı olduğudur.
    • Hasta ve cerrah bu şansı en iyi şekilde değerlendirebilmek için gereken riskleri göze almak zorundadır.

<<< Geri