Doç.Dr.Yusuf Alper Kılıç
Genel Cerrahi Uzmanı


Arama

Emekli öğretmen çocuğuyum. Keçi çobanıydı rahmetli dedem. Tüm öğretmen çocukları gibi hayatta ayakta kalabilmenin mesleğinde başarılı olmayı gerektirdiği düşüncesiyle çalıştım her zaman. Çok iyi bir tıp eğitimi aldım Hacettepe'de. İhtisasım süresince ve yurtdışında da cerrahide öncü sayılan büyük hocalar tarafından yetiştirildim. Gecemi gündüzümü hastanede geçirdim. Her şey yolundaydı görünürde. Ama içime sinmeyen birşeyler vardı açıklayamadığım.

Tıbbın giderek iyi kar getiren bir sektöre dönüşmesi, bilimin dar kalıplar içinde sıkışıp kalması, güzel ülkemin gerçeklerinin gözardı edilip, bu ülkeyi ileri götürmek görevini üstlenmiş bilim adamlarının kendilerine kanıtlanmış bilimsel gerçekler olarak sunulan her şeyi düşünmeden, tartmadan, kayıtsız kabullenip, bu ülkeyi emperyalist ilaç ve tıbbi cihaz sanayiinin açık pazarı haline getirmeleri rahatsız ediciydi elbette.

Ama esas sorunu ileri mühendislik matematiği okuduktan sonra farkettim. Yapay zeka ve kompleksite üzerine çalışırken, yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de tıp biliminin büyük bir çıkmazda olduğunu, gelinen noktada kanıta dayalı tıp olarak sunulan kavramların çoğu zaman doğruyu bulmayı engelleyecek kadar saplantı haline geldiğini anladım.

Bu sayfayı bilim ve teknoloji konusunda düşüncelerimi anlatmak için hazırladım. Bunun yanında hastalarıma tıbbi konularda doğru bilgi vermeyi ve kendi deneyimlerime dayanan, ve yer yer bilimsel sayılan verilerle çelişen görüşlerimi de paylaşmayı gerekli görüyorum.