Doç.Dr.Yusuf Alper Kılıç
Genel Cerrahi UzmanıArama

Gör daima önünde esatir-i evvelin
Gökten deha-yi narı çalan kahramanını
Yarın bulunmasın bilecek namu şanını

Tevfik Fikret