Doç.Dr.Yusuf Alper Kılıç
Genel Cerrahi UzmanıArama

Tükür yüzüne celladın
Fırsatçının, fesatçının, hayının.
Dayan kitap ile
Dayan iş ile.
Tırnak ile, diş ile
Umut ile, sevda ile, düş ile
Dayan rüsva etme beni.

Ahmed Arif