Doç.Dr.Yusuf Alper Kılıç
Genel Cerrahi UzmanıArama

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Ziya Paşa