Doç.Dr.Yusuf Alper Kılıç
Genel Cerrahi UzmanıArama

“Kazanılacak olan milli istiklal mücadelemizin feyizdar ve semeredar olması neye mütevakkıftır?”
“Bilimum muamelat-ı hükümetin vatan ile alakadar, afif, mütehassıs, haluk ve ehil ellere tevdiine”

Birinci Meclis Anketi - 1921