Doç.Dr.Yusuf Alper Kılıç
Genel Cerrahi UzmanıArama

Tekebbürlük eyleyeni Tanrı sevmez, gönlün yüce tutan erde devlet olmaz

Dede Korkut