Doç.Dr.Yusuf Alper Kılıç
Genel Cerrahi UzmanıArama

Kimseden ümmid-i feyz etmem, dilenmem per-ü bal
Kendi cevvim kendi eflakimde kendim tairim
İnhina tavk-u esaretten girandır boynuma
Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim

Tevfik Fikret