Doç.Dr.Yusuf Alper Kılıç
Genel Cerrahi UzmanıArama

Dahr bir bazardır her kim metaın arzeder
Ehli dünya simu zer, ehli hüner fazlu kemal

Fuzuli