Doç.Dr.Yusuf Alper Kılıç
Genel Cerrahi UzmanıArama

Zulmün topu var, güllesi var, kalası varsa
Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır
Göz yumma güneşten, ne kadar nuru kararsa
Sönmez ebedi, her gecenin gündüzü vardır

Tevfik Fikret