Doç.Dr.Yusuf Alper Kılıç
Genel Cerrahi UzmanıArama

Yapa yapa karlar yağsa yaza kalmaz
Yapağlu gökçe çimen güze kalmaz
Eski panbuk bez olmaz
Karı duşman dost olmaz

Dede Korkut